1

bilgi@kernterazileri.com

Tel: 0212 522 58 58

KERN

Yarı Analitik

Teraziler

0,001gr

KERN

Hassas

Teraziler

0,01gr / 0,1gr

KERN

MONO Endüstriyel Teraziler 

0,1gr / 0,5gr / 1gr / 5gr

KERN

FLEX Endüstriyel Teraziler 

0,1gr / 0,5gr / 1gr / 5gr

KERN

Eğitim ve Araştırma Terazileri

0,001gr / 0,01gr / 0,1gr / 1gr

KERN

Kanca Tip Teraziler

1gr / 5gr / 10gr / 50gr / 100gr

Kritik Tartımlarda

Laboratuvarınızdaki analiz, test ve deneylerinizde yüksek doğrulukta sonuçlar için “Tam Otomatik Kalibrasyon” özellikli “0,00001gr” çözünürlükte “ABT” seri Semi Mikro Terazi ve “0,0001gr” çözünürlükte “ABJ” ve “DAB” seri KERN Analitik Terazileri kullanabilirsiniz. Detaylı teknik özellikler için bilgi isteyin.

Hassas Tartımlarda

Kontrol ve hesaplama, maliyet ve fiyat belirleme tartımlarınızda standart sapması düşük sonuçlar için “0,001gr” çözünürlükte “PLJ” seri Yarı Analitik ve “0,01gr” çözünürlükte “PFB” ve “PNJ” seri KERN Hassas Terazileri kullanabilirsiniz. Detaylı teknik özellikler için bilgi isteyin.

Nem Tayinlerinde

Üretim öncesine, sürecinde ve sonrasında; örnek madde, ham madde, yarı mamul ve mamullerin, nem ve katı madde oranlarını kısa sürede ve sağlıklı olarak ölçebilmek, diğer bir deyişle “Hızlı Nem Tayini” yapabilmek için “DBS” ve “DAB” seri KERN Nem Tayin Cihazlarını kullanabilirsiniz.

Yoğun Tartımlarda

Üretim sürecinde ve sonrasında yüksek kapasiteye rağmen hassas okuma değerlerlerine ihtiyacınız var ise, zor şartlarda tartım yapmak zorundaysanız, uzun süreli ve yoğun tartım süreçleriniz var ise “FKB” ve “DS” seri KERN Endüstriyel terazileri kullanabilirsiniz. Değişik yapıda ve kapasitede modeller için bilgi isteyin.